Chromodoris elizabethiana

Chromodoris elizabethina CIMG0506